2008-09

2008-09Natt i trädgården 1 / Night in the garden 1    80 x 45 cm    Olja på duk / Oil on canvas

Natt i trädgården 2 / Night in the garden 2    80 x 45 cm    Olja på duk / Oil on canvas

Natt i trädgården 3 / Night in the garden 3    80 x 45 cm    Olja på duk / Oil on canvas

Berättelsen om vårt gemensamma ursprung (efter Jeff Wall) / The story of our common ancestry (after Jeff Wall)    132 x 85 cm    Olja på duk / Oil on canvas

Planeringen / The planning    146 x 85 cm    Olja på duk / Oil on canvas

Natthimmel / Night sky    85 x 45 cm    Olja på duk / Oil on canvas

Övergång / Crossing    190 x 55 cm   Olja på duk / Oil on canvas

Kommande bilder ur glömskans arkiv 1 / Future pictures from the archives of oblivion 1    72 x 22 cm   Olja på duk / Oil on canvas

Kommande bilder ur glömskans arkiv 1 / Future pictures from the archives of oblivion 1    72 x 22 cm   Olja på duk / Oil on canvas