2008-10

2008-10Kopplingar

Connections

På torget / On the square    200 x 105 cm     Olja på duk / Oil on canvas

Uppenbart / Obvous    216 x 105 cm    Olja på duk / Oil on canvas

Våtmark / Wetland   120 x 84 cm    Olja på duk / Oil on canvas

Roger tar en promenad / Roger takes a walk    220 x 85 cm    Olja på duk / Oil on canvas

Museum    116 x 75 cm    Olja på duk / Oil on canvas

Näringskedja / Food chain    180 x 93 cm    Olja på duk / Oil on canvas

Övning / Practice    75 x 45 cm    Olja på pannå / Oil on panel

Patriarken och hans söner / The patriarc and his sons    49 x 38 cm    Olja på duk / Oil on canvas

Stigmatisering / Stigma    30 x 20 cm    Olja på duk / Oil on canvas

Röster i öknen / Voices in the desert    26 x 38 cm    Olja på duk / Oil on canvas

Ondskans blommor / Flowers of evil    52 x 65 cm    Olja på duk / Oil on canvas